Mūsu mērķis, izstrādājot uzņemšanas prasības, ir izprast konkrētā kandidāta zināšanu un prasmju līmeni, lai viņš vai viņa varētu pilnībā izmantot visas priekšrocības, ko mēs piedāvājam.

Infant Department / Pirmsskolas vecuma grupa

Pre-Nursery

(2-3 gadi)

Šajā vecuma grupā tiek uzņemti skolēni, kuru otrā dzimšanas diena ir pirms iestāšanās gada 31. decembra. Vecākiem kopā ar bērnu nepieciešams ierasties vizītē skolā.

Foundation Stage 

(3-5 gadi)

Šajā vecuma grupā nepieciešams kopā ar vecākiem ierasties uz tikšanos skolā, līdzi ņemot iepriekšējās mācību iestādes izsniegtu novērtējumu (ja tāds ir pieejams). 2-5 gadu veciem bērniem nav nepieciešamas iepriekšējas angļu valodas zināšanas.

   Key Stage 1

(5-7 gadi)

Skolēnus, kas vēlas iestāties 1. un 2. klasē vērtē pirmsskolas audzinātāja. Lai iestātos 3. klasē, bērni kārto analītikas prasmju testu un testus matemātikā un rakstīšanā. Šīs vecuma grupas skolēniem nepieciešamas iepriekšējo mācību iestāžu liecības, un bērniem būs jāmāk lasīt un rakstīt angliski.

 

Junior Department / Sākumskola

Key Stage 2 

(7-11 gadi)

Jaunie skolēni, kas vēlas tikt uzņemti šajā vecuma grupā kārto testus matemātikā, lasīšanā, rakstīšanā un analītikas prasmju testu. Vecākiem būs jāuzrāda iepriekšējo divu akadēmisko gadu liecības. Tāpat skolēniem ir jau jāmāk rakstīt un lasīt angliski.

 

Secondary Department / Vidusskola

Key Stage 3 (11-14 gadi) Kandidāti kārto testus matemātikā, lasīšanā, rakstīšanā un analītikas prasmju testu. Vecākiem būs jāuzrāda iepriekšējo divu akadēmisko gadu liecības.

Key Stage 4 

(14-16 gadi)

Skolēni, kas kandidē uz uzņemšanu 10. klasē kārto eksāmenus matemātikā, lasīšanā, rakstīšanā un analītikas prasmju testu. Vecākiem būs jāuzrāda iepriekšējo divu akadēmisko gadu liecības. Skolēniem, kuri kandidē uz uzņemšanu 11. klasē pirms tam ir viens gads jāmācās britu sistēmas (I)GCSE kursā (10. gads)  pirms uzņemšanas . (I)GCSE eksāmenu komisijas prasībām viņu pašreizējā skolā jāsakrīt ar komisijas prasībām . Skolēniem ir jākārto arī analītikas prasmju tests. Nav iespējams uzreiz iestāties 11. klasē,ja 10. klasē skolēns nav mācījies britu izglītības sistēmā. Šādā situācijā katru gadījumu  izskata individuāli un kandidātam rekomendē labākos risinājumus.

 

Sixth Form

A Levels (16-18 gadi)

Lai iestātos Nacionālās mācību programmas 12. klasē, skolēniem ir jāpiedalās intervijā ar skolas personālu un jāuzrāda liecības par diviem iepriekšējiem akadēmiskajiem gadiem.

Skolēniem, kuri iepriekš mācījušies britu izglītības sistēma, nepieciešams minimums 5 nokārtoti IGCSE testi ar atzīmi C vai augstāku. Šiem testiem jāietver arī angļu valodas kā pirmās valodas un matemātikas testu un atzīmes A-B priekšmetos, kuros skolēns vēlēsies kārtot A līmeņa eksāmenu.

Skolēniem, kuri mācījušies citās, starptautiskās izglītības sistēmās un vēlas pievienoties 12. mācību gadam, nepieciešams kārtot iestājeksāmenu angļu valodā un matemātikā un priekšmetos, kurus viņi vēlas mācīties A līmenī. Skola uzņems arī skolēnus 13. mācību gadā, ja viņu akadēmiskais līmenis būs atbilstošs un izvēlētie mācību priekšmeti un eksāmenu rezultāti sakrītīs ar  piedāvāto programmu.

 

Pieteikumam nepieciešamie dokumenti (visiem kandidātiem)

Piesakoties elektroniski vai aizpildot anketu skolā, nepieciešams iesniegt:

  • Bērna dzimšanas apliecības kopija, ID karte vai pase
  • Abu vecāku ID karšu vai pasu kopijas
  • Personu apliecinošs dokuments bankas konta turētājam, no kura tiks segta bērna mācību maksa, ja tas nav viens no vecākiem.
  • Oficiāla medicīniskā izziņa, ka bērnam nav infekciju slimības
  • Viena pases izmēra fotogrāfija
  • Liecības no iepriekšējām skolām, ja tādas ir