• Cik skolēnu ir katrā klasē?

Vidēji klasē ir 20 skolēni

 

 • Pēc kādas mācību programmas skolēni mācās?

King’s College, Britu vidusskola Latvijā piedāvā skolēniem mācīties pēc kvalitatīvas britu izglītības programmas, kas atbilst Nacionālajai Anglijas un Velsas mācību programmai. Mūsu mācību programma ir balstīta uz praktisku pieredzi mācību procesā.

 

 • Kāda ir King’s Group vīzija?

Mūsu Vīzija ir būt vadošajiem britu izglītības nesējiem starptautiskā mērogā, un ar vairāk kā 45 gadu pieredzi izglītības jomā,  pamatoti tiekam uzskatīti par atzītiem ekspertiem kvalitatības britu izglītības nodrošināšanā starptautiski.

 

 • Kādus mērķus skola vēlas sasniegt?

Tāpat kā citas King’s Group skolas, King’s College, Britu vidusskola Latvijā vēlas sasniegt akadēmisku izcilību gan mācību klasēs, gan ārpus tām. Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni augtu par nobriedušām personībām, kas ir labi sagatavoti dzīvei mūsdienu modernajā un vienmēr mainīgajā sabiedrībā. Mūsu skolas ir atzītas starptautiski un mūsu absolventi startē labākajās universitātēs Lielbritānijā, Eiropā un Amerikā. Mūsu vīzijā  King’s College, Britu vidusskolas Latvijā absolventi pēc 13 gadus ilgas mācību pieredzes, arī varētu iestāties pasaules labākajās universitātēs, ieskaitot kādā no prestižajām Russell Group vai Ivy League universitātēm.

 

 • Kādu izglītības programmu skola piedāvā?

Kā jau iepriekš minēts, tāpat kā visas  skolas, arī Britu vidusskola Latvijā izglītos bērnus saskaņā ar Nacionālo Anglijas un Velsas mācību programmu.

Mūsu mācību programma ir ļoti britiska šī vārda plašākajā nozīmē. Tā nav tikai angļu valodas apgūšana. Visas mācības tiek pasniegtas caur britu vērtību un pārliecību prizmu, kas atspoguļojas arī skolas moto – “Godīgums, Lojalitāte un Drosme”. Skolēni tiek rosināti sasniegt savas akadēmiskās virsotnes gan skolā, gan ārpus tās. Tāpat viņi tiek mudināti piedalīties dažādās ārpusklašu nodarbības, izprast un sniegt savu ieguldījumu britu vērtību iedzīvināšanā.

 

 • No kāda vecuma Britu vidusskola Latvijā uzņems bērnus? Līdz kādam vecumam tiks nodrošināta viņu izglītība? Cik skolēnu skola plāno uzņemt kopumā?

Britu vidusskola Latvijā uzņems skolēnus pirmsskolas vecumā, sākot no 3 gadu vecuma līdz 13. mācību gadam, kas atbilst 18 gadu vecumam. Kvalitatīva britu izglītība tiks nodrošināta aptuveni 580 skolēniem.

Skolai uzsākot darbu, uzņemšana sākotnēji būs tikai Pirmsskolas vecuma grupām ( no 3  līdz 10 gadu vecumam, kas atbilst periodam līdz 6. mācību gadam pēc Britu izglītības sistēmas). Klases tiks atvērtas pakāpeniski, uzņemtajiem pirmsskolas vecuma bērniem kļūstot vecākiem.

 

 • Kādus mācību priekšmetus skolēni apgūs? Kādas būs ārpusklašu nodarības skolā?

Skolēniem būs iespēja apgūt dažādus priekšmetus britu mācību programmas ietvaros. Galvenie priekšmeti būs angļu valoda, matemātika un dabas zinības, ko papildinās plaša sporta stundu programma, mākslas nodarbības, humanitārās un sociālās zinības.

Pilns ārpusklašu nodarbību saraksts vēl tiks noformulēts, bet skolēniem būs iespēja piedalīties: debašu klubā, basketbola un futbola komandās, deju nodarbībās, robotikas nodarbībās, skolas televīzijā, skeitošanas nodarībās utml. aizraujošās aktivitātēs.

 

 • Kādas priekšrocības ir King’s College, Britu vidusskolas Latvijā skolēniem? Vai šajā skolā būs kas tāds, ko citas skolas Latvijā nevar nodrošināt?

King’s College, Britu vidusskola Latvijā būs ļoti atšķirīga no pārējām skolām Latvijā. Tā būs pirmā skola, kas nodrošinās britu mācību programmu, kuras absolventi var kārtot IGCSE (11. klases noslēgumā, 15/16 gadu vecumā) un A līmeņa eksāmenus (13. klases noslēgumā, 17/18 gadu vecumā). Visus eksāmenus vērtēs neatkarīga eksāmenu komisija.

Esam lepni paziņot, ka mūsu mācību programma jau ir prezentēta Latvijas Republikas Izglītības ministrijā un saņemusi tās oficiālu apstiprinājumu un akceptu. Līdz ar to King’s College Britu vidusskolas Latvijā skolēniem būs iespēja apgūt tieši tādu pašu mācību programmu kā elitārajās Lielbritānijas skolās.

Papildus mācību programmā piedāvātajiem priekšmetiem, mēs plānojam iekļaut arī latviešu valodas, vēstures un ģeogrāfijas priekšmetus, kas mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgi mūsu skolēniem. Britu izglītība atbilst augstākajiem standartiem izglītībā un esam pagodināti, ka arī Latvijā šī mācību programma tiek novērtēta un akceptēta.

 

 • Vai skolotāji būs briti?

Skolēni mūsu skolā mācīsies pie skolotājiem, kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda vai arī speciāli sagatavoti darbam ar šo mācību programmu.

 

 • Kā mācību programma palīdz skolēniem sasniegt savas akadēmiskās virsotnes?

Mācību programma fokusēta uz metodoloģiju, kuras pamatā ir zināšanu pielietojamība dažādos

mācību priekšmetos vienlaikus. Stundas tiek plānotas tā, lai vienā apgūto skolēns varētu integrēt arī nākamajā mācību priekšmetā. Šāda pieeja veicina skolēnu kreatīvo domāšanu, un rosina pārvērst  zināšanas praktiskā pieredzē un izpratnē. Kreatīva un inovatīva domāšana ir galvenais aspekts britu mācību programmās. Skolēni mācās nevis atkārtot grāmatās apgūto, bet gan pielietot uzzināto ikdienas dzīvē un mērķtiecīgi strādāt ne tikai klases telpās, bet arī ārpus tām. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo pieeju mācību procesam un gūt priekšstatu par to, kā tiek pasniegti mācību priekšmeti, lūdzu, apmeklējiet sadaļu “Britu izglītības metodes”, kur pieejami arī dažādi video.

 

 • Vai ticības mācība ir daļa no mācību programmas?

Ticības mācības programmas pamatā ir kristietība. Vidusskolas mācību programma atbilst Reliģisko studiju mācību programmai Anglijā.

 

 • Kā pieteikt savu bērnu skolai?

Pirmais solis uzņemšanas procesā ir aizpildīt online elektronisko pieteikuma anketu. Uzņemšanas procedūras ir atkarīgas no kandidāta vecuma grupas (lūdzu, skatīt Uzņemšanas prasības). Pirmsskolas vecuma bērniem nepieciešama izziņa no iepriekšējā bērnudārza, savukārt pamatskolas un vidusskolas skolēniem nepieciešams kārtot iestājeksāmenu matemātikā un angļu valodā. Tiek ņemtas vērā arī pēdējo divu gadu liecības no iepriekšējās skolas.