“Mūsu Vīzija ir būt vadošajiem britu izglītības nesējiem starptautiskā mērogā”

Mūsu misija ir nodrošināt augstākās kvalitātes britu izglītību, kas sniedz mūsu skolēniem iedvesmojošu mācību pieredzi.

Iesaistoša un efektīva apmācība, kas balstīta uz mūsu pamatvērtībām, un labākā, modernākā Lielbritānijas izglītības prakse, nodrošina bērniem mūsu skolās iespēju sasniegt viņu akadēmiskās ambīcijas un palīdz turpmākajā karjeras veidošanā visas dzīves garumā. Vienlaikus mēs atbalstām viņu individuālos talantus un uzsveram fiziskās, emocionālās un sociālās attīstības nozīmi bērna kopējā izglītošanas procesā. Esam apņēmības pilni radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu skolēnu un viņu ģimeņu nākotnē, veicināt mūsu personāla karjeras izaugsmi un sniegt savu ieguldījumu plašākā sabiedrībā.

King’s Group ir ilga un izcila pieredze kā izglītības nozares līderiem.Pat britu skolas tālajās Āzijas un Latīņamerikas valstīs raugās uz King’s Group kā iedvesmas avotu un apbrīno mūsu kompetenci visās izglītības jomās. Līderība ir viena no mūsu stiprajām pusēm. Mūsu uzņēmuma vīzija un misija nav tikai “sapņaini vārdi”, tā ir nozīmīga un pozitīva realitāte, uz kuras mēs visi varam balstīties.

 

Sir Roger Fry CBE DLitt

Valdes priekšsēdētājs un dibinātājs

King’s Group

2013. gada decembrī

Stratēģiskie mērķi

Lai piepildītu mūsu organizācijas vīziju, esam izvirzījuši reālistiskus un sasniedzamus mērķus. Šie pieci mērķi ir nozīmīgi atskaites punkti ikviena svarīga lēmuma pieņemšanas procesā.

 • Nodrošināt izglītojošu mācību vidi un palīdzēt skolēniem attīstīt neatkarīgas mācīšanās prasmes un attieksmi pret savu darbu, kas iedrošina kreativitātei un ceļ pašapziņu.
 • Konstanti sasniegt izcilus rezultātus visā mācību darbā, salīdzinot sevi ar labākajām skolām pasaulē.
 • Pārliecināties, ka mūsu skolēni sasniedz augstāko līmeni angļu valodas prasmē un ir pārliecināti par savām zināšanām.
 • Sagatavot skolēnus turpmākajai karjerai un tās prasībām strauji mainīgajā, dinamiskajā un sarežģītajā globālajā vidē.
 • Promotēt un attīstīt drošu un rūpīgu, bet vienlaikus motivējošu uzvedības un attieksmes kultūru gan klases telpās, gan ārpus tām.

Galvenās stratēģijas mērķu sasniegšanā

Savus mērķus mēs sasniegsim:

 • Nodrošinot pētījumos un praksē balstīto britu mācību programmu veiksmīgu ieviešanu labākajās skolās Lielbritānijā un ārpus tās.
 • Iedrošinot skolēnus dzīvot saskaņā ar veselīga uztura, aktivitāšu un sporta principiem.
 • Aicinot un izglītojot mūsu skolēnus būt godprātīgiem pilsoņiem, saskaņā ar vispārpieņemtām kristīgās ētikas vērtībām.
 • Promotējot izcilību mūsu skolās, dodot iespēju strādāt aizrautīgiem, zinošiem un labi sagatavotiem skolotājiem.
 • Investējot mūsu personāla profesionālajā attīstībā, apmācībās, karjeras plānošanā un izaugsmes iespējām uzņēmumā.
 • Nodrošinot efektīvu organizācijas un skolu pārvaldību un menedžmentu.
 • Izmantojot visus mūsu rīcībā esošos resursus un informāciju efektīva un veiksmīga biznesa attīstībai.
 • Atbalstot un aktīvi sniedzot ieguldījumu lokālajai un plašāka mēroga sabiedrībai.
 • Novērtējot sasniegumus, ieguldīto darbu un izcilību.

Vērtības un Pārliecības

 Mūsu organizācijas darbības pamatā ir Vērtības un Pārliecības, kas rada mūsu darbiniekus atbalstošu vidi, un nosaka, kā mēs attiecamies viens pret otru darbā un ārpus tā. Mūsu Vērtības un Pārliecības veido mūsu darba dzīves esenci, tās ir nemainīgas un pārbaudītas.

Godīgums, Lojalitāte un Drosme

 • Mēs novērtējam cītīgu darbu, sākot no mūsu organizācijas vadības līdz par skolas ikdienai.
 • Mēs ticam profesionālai līderībai.
 • Mēs augstu vērtējam atdevi un ieguldījumu.
 • Mūsu izglītības principi ir balstīti tradicionālajās kristīgajās vērtībās, audzinot pašpārliecību, iecietību un atbildības sajūtu.
 • Visiem mūsu skolēnie ir tiesības uz augstas kvalitātes izglītību pozitīvā, motivējošā un individualitāti atbalstošā vidē.
 • Mēs novērtējam izcilu skolotāju un skolēnu darbu.
 • Mēs identificējam un esam gandarīti par akadēmisku izcilību un sasniegumiem.
 • Augstas kvalitātes izglītība ir balstīta uz savstarpējās sadarbības principiem skolotāju darbā.
 • Inovatīvas pieejas apmācību procesā ir jāievieš balstoties uz pētījumiem un efektīviem praktiskiem piemēriem.
 • Mācību procesa uzlabošanai jāpielieto modernās tehnoloģijas.
 • Mēs sniedzam ieguldījumu katra skolēna izglītībā un tieši tā ietekmēs viņu turpmāko dzīvi.