Pastorālā aprūpe

Skolotāji un mācībspēki skolas gaitās piedāvās skolēniem patiešām vislabāko atbalstu un sniegs visnoderīgākos norādījumus.

Jaunākiem skolēniem klases skolotājs un skolotāja palīgs ir pirmie cilvēki skolā, pie kuriem bērni var vērsties, lai saņemtu palīdzību un padomu klases stundās vai individuāli. Mūsu pastorālais vadītājs nodrošina to, ka visu skolēnu vajadzības tiek ņemtas vērā un apmierinātas, plānojot mācību procesa programmu.

Skolā ir padomdevējs, kas strādā ar skolēniem individuāli un grupās, lai atbalstītu viņu emocionālo un akadēmisko attīstību. Skola identificē skolēnu vajadzības un tad mēs kā komanda atbalstām skolēnus jebkuru jautājumu risināšanā.

Personāla apmācība nodrošina to, ka studentiem tiek sniegti vislabākie ieteikumi, tāpat mūsu programmu papildina viesi un eksperti, kas strādā ar darbiniekiem un bērniem, lai atbalstītu viņus mācību procesā.

Atbalsta grupas skolēniem

Skola, ģimene un kopiena

Kā pamatprincipu King’s College skola aktīvi veicina efektīvu komunikāciju starp skolu un vecākiem. „Mēs cenšamies pilnībā iesaistīt vecākus savu bērnu izglītībā un redzēt šo partnerību kā būtisku mūsu aprūpes aspektu katram indivīdam.”

Efektīvas komunikācijas un līdzdalības iespējas ir dažādas. Kolektīvā līmenī tā ir pastāvīga informācijas plūsma vecākiem un skolēniem, izmantojot informatīvos ziņojumus, pasākumu kalendārus un personīgi adresētas e-pasta vēstules.

Mēs piedāvājam iespēju ģimenēm iesaistīties mācību procesā, apmeklējot ģimenes mācību rītus, un mēs oficiāli aicinām vecākus vienu reizi semestrī uz individuālu tikšanos ar klases skolotāju, lai apspriestu bērnu progresu. Mēs aktīvi veicinām vecāku iesaistīšanos mājasdarbos un pat regulāru ģimenes mājas uzdevumu, ko mēs saucam par Talk Homework!