DATU AIZSARDZĪBAS UN SĪKDATŅU NOTEIKUMI, Britu skola Latvijā “King’s College”

Sabiedrības nosaukums: SIA „King’s College Latvia”
Komerciālais nosaukums: Britu skola Latvijā “King’s College”
Adrese: Rūpnieku ielā 8, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, Latvija
Reģistrācijas Nr: 40103917732
Tālrunis: +34 34 913 598 800
Fakss: +34 918 036 557
e-pasts: latvia@kingscollegeschools.org
reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu SIA „King’s College Latvia” informē visus tīmekļa vietnes lietotājus, kas sniedz vai gatavojas sniegt personas datus („Lietotājs”), ka personas dati tiks iekļauti SIA „King’s College Latvia” piederošā automatizētā datnē un personas datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tīmekļa lappuses zem domēna nosaukuma www.kingscollege.lv šo noteikumu ietvaros uzskatāmas par tīmekļa vietni („Tīmekļa vietne”).

Personas dati ir visa un jebkura informācija, kas identificē Lietotāju un kas Tīmekļa vietnē tiek iesniegta un apkopota saistībā ar Lietotāju, un/vai kas Tīmekļa vietnes ietvaros identificē, tiek iesniegta un apkopota saistībā ar jebkuru citu fizisku personu, par kuru Lietotājs ir sniedzis šādu informāciju („Personas dati”).

SIA „King’s College Latvia” apzināti nevāc un nelūdz Personas datus no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, un apzināti neļauj šādām personām izmantot Tīmekļa vietni ar nolūku sniegt Personas datus. Lietotāji, kas ir jaunāki par 18 gadiem, nedrīkst reģistrēties Tīmekļa vietnē vai sniegt SIA „King’s College Latvia” jebkādus Personas datus.

Izmantojot Tīmekļa vietni un sniedzot Personas datus, Lietotājs piekrīt, ka SIA „King’s College Latvia” vai ar to saistītās personas vai uzņēmēji apstrādā Personas datus atbilstoši šiem Datu aizsardzības un sīkdatņu noteikumiem šādos nolūkos:

 1. Identificēt Lietotājus, lai atbildētu uz saņemtajiem pieprasījumiem un jautājumiem, kas iesniegti Tīmekļa vietnē, tostarp uz tiem, kas ir saistīti ar pieteikumiem mācībām britu skolā Latvijā “King’s College”.
 2. Apstrādāt pasūtījumus, pieprasījumus vai jebkāda cita veida lūgumus, kurus noformē Lietotājs jebkāda veida komunikācijas procesā. To Lietotājs var izdarīt Tīmekļa vietnē.
 3. Veikt statistikas pārskatus.
 4. Nosūtīt komerciālus paziņojumus, ja Lietotājs to iepriekš atļāvis, noklikšķinot uz īpaša lodziņa. Komerciālie paziņojumi ietver: informatīvos izdevumus un paziņojumus no tīmekļa lapas, komerciālās reklāmas nosūtīšanu, izmantojot e-pastu, faksu, SMS, MMS vai jebkurus pašreizējos vai nākotnes elektroniskos vai citus sakaru līdzekļus, kas ļauj sūtīt komerciālos paziņojumus.

Šie komerciālie paziņojumi attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kurus piedāvā SIA „King’s College Latvia” un citi „King’s” grupas sastāvā esošās sabiedrības, kā arī sadarbības partneri.  Tāpēc trešās personas nevarēs piekļūt Personas datiem. Visos gadījumos, kad SIA „King’s College Latvia” sūta komerciālos paziņojumus, tajos minētās preces un pakalpojumi ir saistīti ar SIA „King’s College Latvia” darbības nozari.

 1. Autentificēt Lietotāju, lai kontrolētu Lietotāja piekļuvi atsevišķām Tīmekļa vietnes daļām un/vai informācijai.

Personas dati tiek nodoti un izpausti:

King’s Education SL., CIF / NIF: B/86161262 (ar komercnosaukumu: King’s Group),

adrese: Avda. Pío XII, 92,

tālrunis: +34 918 034 800

fakss:               +34 918 036 557

e-pasts:            info@kingsgroup.org

 King’s Education SL.” apstrādā Personas datus SIA „King’s College Latvia” vārdā un atbilstoši SIA „King’s College Latvia” norādījumiem šeit minētajos nolūkos.

Visi Personas dati, kas tiek īpaši lūgti Tīmekļa vietnes ietvaros, ir jāsniedz obligāti. Šie personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu Lietotājam optimālu pakalpojumu. Ja lūgtie Personas dati netiek sniegti, SIA „King’s College Latvia” nevar garantēt, ka Lietotāja pieprasītā informācija un pakalpojumi tiks pielāgoti individuālām vajadzībām.

SIA „King’s College Latvia” garantē, ka Lietotājam jebkurā gadījumā ir tiesības uz piekļuvi, labojumiem, atcelšanu, informāciju un iebildumiem atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. Tādējādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Lietotājs var īstenot savas tiesības, nosūtot lūgumu ar pietiekamu informāciju, kas būtu nepieciešama Lietotāja identificēšanai, šādā veidā:

E-Mail:                          latvia@kingscollegeschools.org

Pasta adrese:               Rūpnieku iela 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., Latvija

Līdzīgi Lietotājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas, ieklikšķinot sadaļā „atteikt abonēšanu”, kas atrodama visos SIA „King’s College Latvia” vārdā nosūtītajos e-pastos.

SIA „King’s College Latvia” ir ieviesusi visus nepieciešamos tehniskos risinājumus, lai garantētu iesaistīto Personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no datu nozaudēšanas, izmainīšanas un/vai neatļautas trešo pušu piekļuves.

SĪKDATŅU NOTEIKUMI

Kas ir sīkdatne?

Tīmekļa vietne var lietot sīkdatnes, kad Lietotājs pārlūko Tīmekļa vietni. Sīkdatnes ir datnes, kas tiek nosūtītas uz pārlūku, izmantojot tīmekļa serveri, ar nolūku dokumentēt Lietotāju darbības pārlūkošanas laikā. Tīmekļa vietnes lietotās sīkdatnes ir saistītas tikai un vienīgi ar anonīmu Lietotāju un viņa datoru, un nav saistītas ar Lietotāja personas datiem.

Sīkdatņu mērķis

Ar sīkdatņu palīdzību Tīmekļa vietnes serveris var atpazīt izmantoto pārlūku, lai atvieglotu navigāciju, ļaujot, piemēram, iepriekš reģistrētiem Lietotājiem piekļūt ekskluzīvi viņiem paredzētajiem laukiem, pakalpojumiem, akcijām vai konkursiem bez nepieciešamības katru reizi reģistrēties. Sīkdatnes izmanto arī, lai aprēķinātu auditoriju un plūsmas parametrus, uzraudzītu progresu un ierakstu skaitu.

Lietotājam ir iespēja konfigurēt savu pārlūku, lai viņš vai viņa redzētu, kad sīkdatnes tiek izmantotas, un novērst to instalāciju savā datorā. Papildu informācijai lūdzam aplūkot pārlūka pamācības un lietotāja rokasgrāmatas.

Lai lietotu Tīmekļa vietni, Lietotājam nav obligāti jāļauj instalēt sīkdatnes, kuras sūta Tīmekļa vietne vai trešās puses, kuras rīkojas tās vārdā. Taču šādā gadījumā Lietotājam būs iepriekš jāautorizējas, lai izmantotu katru pakalpojumu, kuram ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

Sīkdatņu veidi

Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes paredzētas tam, lai padarītu datu pārraidi efektīvāku. Sīkdatnes nekādā gadījumā netiek izmantotas, lai apkopotu Personas datus.

Tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

– Analītiskās sīkdatnes („Google Analytics”): Tās ļauj pārraudzīt un analizēt Lietotāja uzvedību, lai veiktu uzlabojumus, balstoties uz to, kā viņš vai viņa izmanto Tīmekļa vietni un pakalpojumus. Kā norāda „Google”, „Google Analytics” ir „Google” nodrošināts bezmaksas tīmekļa analīzes rīks, kas galvenokārt ļauj Tīmekļa vietnes īpašniekiem noskaidrot, kā Lietotāji mijiedarbojas ar Tīmekļa vietni. Tas arīdzan iespējo aplūkotās Tīmekļa vietnes domēna sīkdatnes un izmanto sīkdatņu kopu ar nosaukumiem ” __utma ” un ” __utmz ”, lai apkopotu anonīmu informāciju un ziņotu par Tīmekļa vietnes lietošanas tendencēm, neidentificējot atsevišķus lietotājus.

Papildu informācija par „Google Analytics” ir pieejama:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage-Technical cookies: Tās ļauj Lietotājam pārlūkot Tīmekļa vietni un izmantot tās dažādās iespējas vai pakalpojumus.

– Spraudņa sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai koplietotu sociālo saturu. Sociālie tīkli uzglabā un piekļūst šāda veida sīkdatnēm Lietotāja galiekārtā, ļaujot sociālajam tīklam identificēt savus biedrus, tiem nonākot saskarē ar spraudņiem.

– Multimediju atskaņotāju sīkdatnes: tās uzglabā tehniskos datus, kas nepieciešami video vai audio satura atskaņošanai, saglabājot pienācīgu savienojuma ātrumu, attēlu kvalitāti un buferizācijas rādītājus.

Atteikšanās no sīkdatnēm

Lietotāji var atspējot sīkdatnes savā terminālī, konfigurējot savu pārlūku, taču tas ierobežos pārlūkošanas iespējas un var pat padarīt pārlūkošanas procesu nepilnīgu. Papildu informācijai par sīkdatņu atspējošanu lūgums apmeklēt:

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

https://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

https://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IP adreses

Tīmekļa vietnes serveri var automātiski noteikt Lietotāja izmantoto IP adresi un domēna nosaukumu. IP adrese ir numurs, kas tiek automātiski piešķirts datoram, kad tas izveido savienojumu ar internetu. Visa šī informācija par servera darbību tiek apkopota datnē, kas ļauj veikt tālāku datu apstrādi; ar mērķi apkopot tikai statistikas mērījumus, kas uzrāda izdrukāto lapu skaitu, tīmekļa pakalpojumu apmeklējumu skaitu, apmeklējuma iemeslus, piekļuves punktu, utt.

Drošība

Tīmekļa vietne izmanto informācijas drošības tehnoloģijas, kas apstiprinātas izmantošanai visā nozarē, piemēram, ugunsmūri, piekļuves kontroles metodes un kriptogrāfijas mehānismus. Tie lietoti ar nolūku novērst neatļautu piekļuvi Personas datiem un/vai neatļautu Tīmekļa vietnes lietošanu. Lai īstenotu šos mērķus, Lietotājs piekrīt, ka SIA „King’s College Latvia” apkopo Personas datus un citu informāciju Tīmekļa vietnes ietvaros ar nolūku autentificēt Lietotāju, lai kontrolētu piekļuvi atsevišķām Tīmekļa vietnes daļām un/vai informācijai.

Datu aizsardzības un sīkdatņu noteikumu atjauninājumi

Noteikumus var labot un atjaunināt saistībā ar izmaiņām likumos vai SIA „King’s College Latvia” darbībā, kā arī ar nolūku atbilst jaunām tendencēm. Ja Noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Noteikumu atjauninātā versijā un mēs Jūs informēsim par šādām izmaiņām, atjauninot Noteikumu spēkā stāšanās datumu. Tādēļ Lietotājam ir regulāri jāapmeklē Tīmekļa vietnes lapa, jo izmaiņas var ietekmēt Lietotāju kā Tīmekļa vietnes apmeklētāju vai lietotāju.

Spēkā no: 2016.gada maija

 

PRIVACY POLICY

King’s College Latvia SIA is responsible (controller) for processing the personal data of the person concerned and informs you that these data will be treated in accordance with the provisions of current legislation on the protection of personal data, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the Organic Law on the Protection of Personal Data and Guarantee of Digital Rights.

Basic information on personal data protection

Responsible: King’s College Latvia SIA

Postal Address: Avda. Pío XII 92, 28036 Madrid (Spain)

Telephone: (+34) 916 585 540

E-mail: dpo@kingsgroup.org

Data Protection Officer: same as previous contact details or dpo@kingsgroup.org

Purpose: To attend the user’s requests and to be able to keep the user informed of them.

Legitimation: Consent

Recipients Data may be transferred to other companies in the King’s Group.

Rights Rectification, suppression, limitation, opposition to processing, and portability of data.

Extended information on personal data protection

Responsible for the treatment

The person responsible for processing the user’s data is King’s College Latvia SIA, domiciled at Avda. Pío XII 92, 28036 Madrid (Spain). With CIF: LV40103917732, Telephone: (+34) 916 585 540 and e-mail dpo@kingsgroup.org

Purpose of data processing

The access by King’s College Latvia SIA to the personal data will be carried out solely and exclusively for the purpose of King’s College Latvia SIA to attend to the user’s requests and to be able to keep the user informed, even by electronic means, about our products and services, without being able to apply them or use them for any other purpose for which they have not been expressly authorised by the user.

Conservation of data

The personal data provided shall be kept for as long as their deletion is not requested by the data subject or, as the case may be, for a period of five years from the last confirmation of interest by the data subject, in such cases they shall be destroyed or returned to the data controller. All this without prejudice to the existence of a legal provision requiring the retention of certain data or that the data are useful in the event of a claim arising from the provision of services agreed by the data subject.

Legitimacy for data processing

The legal basis for the treatment of data is the consent of the interested party attending to the requests of the same being able to keep you informed about our products and services.

Recipients

The interested party expressly authorizes the transfer of his/her data to companies of King’s College Latvia SIA for use for the purposes set out in this privacy policy. In the event that the interested party provides King’s College Latvia SIA with the personal data of third parties, the interested party declares that these data are true and that he has informed and requested the prior and express consent of these third parties to be used by King’s College Latvia SIA.

Exercise of rights

The Interested Party may at any time exercise the following rights, provided for in the RGPD, in relation to the processing of their personal data:

 • The right to request access to your personal data.
 • Right to request rectification or deletion.
 • Right to request the limitation of its processing.
 • Right to oppose processing.
 • Right to data portability.

Such rights may be exercised by means of a written communication addressed to King’s College Latvia SIA, with address in Avda. Pío XII 92, 28036 Madrid (Spain), or by e-mail to dpo@kingsgroup.org.

Security measures and levels

King’s College Latvia SIA has adopted the necessary measures to maintain the required level of security, according to the nature of the personal data processed and the circumstances of the processing, in order to avoid, as far as possible and always according to the state of the art, its alteration, loss, processing or unauthorized access.

Likewise, King’s College Latvia SIA guarantees that it has implemented mechanisms for:

 1. Guarantee the confidentiality, integrity, availability and permanent resilience of the treatment systems and services.
 2. Restore availability and access to personal data quickly, in the event of a physical or technical incident.
 3. Verify and check, on a regular basis, the effectiveness of the technical and organisational measures implemented to guarantee the security of data processing.

Scope of application

The structure of files, equipment and information systems and the technical and organisational measures implemented to guarantee data security, with the aim of complying with current legislation on data protection, will be applied to all files, temporary or permanent, owned by King’s College Latvia SIA containing personal data, as well as to any equipment or information system that treats them.

User Consent

The interested party declares to have read, understood and expressly accepted the present Privacy Policy by registering at King’s College Latvia SIA, giving his unequivocal and express consent to King’s College Latvia SIA, to the treatment of the data in accordance with the purposes and services reflected here.

The interested party expressly authorises the transfer of his/her data to third parties so that King’s College Latvia SIA may carry out the purposes set out in this privacy policy.

Confidentiality and professional secrecy

The data collected in all private communications between King’s College Latvia SIA and customers or users will be treated with absolute confidentiality, committing King’s College Latvia SIA to the obligation of secrecy of personal data, to its duty to keep them and take all necessary measures to prevent alteration, loss and unauthorized access or processing, in accordance with the provisions of the Regulation on Security Measures for Automated Files containing personal data.

In addition, information of any kind exchanged between the parties or that which the parties agree has such a nature shall also be considered confidential.

Changes in security and data protection policy

King’s College Latvia SIA reserves the right to modify its security and data protection policy in order to adapt it to new legislation or case law, as well as those that may derive from existing codes of conduct in the matter, or by strategic corporate decisions, with effect from the date of publication of said modification on the website of King’s College Latvia SIA.