Mūsu nākotnes vīzija

 

Mūsu nākotnes vīzija

Ņemot vērā skolēnu skaita pieaugumu skolā, mums jāpaplašina telpas un piedāvātā aprīkojuma apjoms. 2019. gada pavasarī mēs uzsāksim vērienīgu celtniecības projektu, kurā redzēsim, kā mūsu skolas teritorija izaugs no pašreizējiem 3400 kvadrātmetriem līdz 7600 kvadrātmetriem.

Mūsu jaunajā ēkā būs vairāk pirmsskolas vecuma klases telpu, tādējādi ļaujot mums katrā vecumā grupā atvērt divas klases, kā arī īpašās mācību klases telpas vidusskolas skolēniem.

Tāpat paplašināšana ietvers arī pilnībā aprīkotas zinātnes laboratorijas, mūzikas un mākslas telpas, datoru telpu, papildu bibliotēku un studiju centru, kā arī papildu telpas konkrētiem vidusskolas priekšmetiem. Mēs veidosim telpu arī skatuves mākslai.

Tiks paplašinātas arī mūsu pašreizējās sportam paredzētās telpas, lai varētu nodrošināt īpašas ģērbtuves mitrām un sausām sporta aktivitātēm, kā arī pilna izmēra iekštelpu peldbaseinu. Peldbaseinā būs arī mācību baseins mūsu jaunākajiem bērniem, kur viņi mācīsies peldēt.

Arī ārā mēs uzlabosim mūsu aprīkojumu, piedāvājot visiem laikapstākļiem piemērotu sporta laukumu, kurā būs iespējamas nodarboties ar dažādiem sporta veidiem.

Mēs esam ļoti priecīgi par King’s College Latvia paplašināšanās plāniem un ceram, ka mūsu jaunās klases telpas būs gatavas lietošanai 2020. gada septembrī un drīz pēc tam būs pieejams arī atjaunotais aprīkojums.