“Mūsu vīzija ir būt vadošajiem britu izglītības nesējiem starptautiskā mērogā”

Mūsu misija ir nodrošināt augstākās kvalitātes britu izglītību, kas sniedz mūsu skolēniem iedvesmojošu mācību pieredzi.

Iesaistoša un efektīva apmācība, kas balstīta uz mūsu pamatvērtībām, un labākā, modernākā Lielbritānijas izglītības prakse, kas nodrošina bērniem mūsu skolās iespēju sasniegt viņu akadēmiskās ambīcijas un palīdz turpmākajā karjeras veidošanā visas dzīves garumā.Vienlaikus mēs atbalstām viņu individuālos talantus un uzsveram fiziskās, emocionālās un sociālās attīstības nozīmi bērna kopējā izglītošanas procesā. Esam apņēmības pilni radīt pozitīvas pārmaiņas mūsu skolēnu un viņu ģimeņu nākotnē, veicināt mūsu personāla karjeras izaugsmi un sniegt savu ieguldījumu plašākā sabiedrībā.

 

 

 

 

King’s Group ir ilggadēja un izcila pieredze kā izglītības nozares līderiem.   Pat britu skolas tālajās Āzijas un Latīņamerikas valstīs uz King’s Group raugās kā uz iedvesmas avotu un apbrīno mūsu kompetenci visās izglītības jomās. Līderība ir viena no mūsu stiprajām pusēm. Mūsu uzņēmuma vīzija un misija nav tikai “sapņaini vārdi”, tā ir nozīmīga un pozitīva realitāte, uz kuru mēs visi varam balstīties.

Sir Roger Fry CBE DLitt

King’s Group dibinātājs un Inspired Senior Education Advisor 

 

 

 

Katrai organizācijai ir vajadzīgs skaidrs un viegli saprotams paziņojums par to, ko tā vēlas sasniegt un kā plānots to sasniegt. Pateicoties vairākas nedēļas ilgām konsultācijām, patiesi aizraujošai un produktīvai stratēģijas konferencei un smagam darbam, spodrinot un pilnveidojot galīgos apgalvojumus, mums tagad ir gan redzējums, gan misija, kas var palīdzēt ikvienam visā organizācijas darbā izprast kopējos mērķus.

Elena Benito
Galvenā izpilddirektore

King’s Group

Stratēģiskie mērķi

Lai piepildītu mūsu organizācijas vīziju, esam izvirzījuši reālus un sasniedzamus mērķus. Šie pieci mērķi ir nozīmīgi atskaites punkti ikviena svarīga lēmuma pieņemšanas procesā.

 • Nodrošināt izglītojošu mācību vidi un palīdzēt skolēniem attīstīt neatkarīgas mācīšanās prasmes un attieksmi pret savu darbu, kas iedrošina veido pašapziņu un veicina būt radošam.
 • Vienmēr sasniegt izcilus rezultātus visā mācību darbā, salīdzinot sevi ar labākajām skolām pasaulē.
 • Pārliecināties, ka mūsu skolēni sasniedz augstāko līmeni angļu valodas prasmē un ir pārliecināti par savām zināšanām.
 • Sagatavot skolēnus turpmākajai karjerai un tās prasībām strauji mainīgajā, dinamiskajā un sarežģītajā globālajā vidē.
 • Veicināt un attīstīt drošu un rūpīgu, bet vienlaikus motivējošu uzvedības un attieksmes kultūru gan klases telpās, gan ārpus tām.

Galvenās stratēģijas mērķu sasniegšanā

Savus mērķus mēs sasniegsim:

 • Nodrošinot uz pētījumiem un praksi balstīto britu mācību programmu veiksmīgu ieviešanu labākajās skolās Lielbritānijā un ārpus tās.
 • Mudinot skolēnus uz veselīgu dzīvesveidu, kas nozīmē veselīgu uzturu, fiziskas aktivitātes un sportu.
 • Aicinot un izglītojot mūsu skolēnus būt godprātīgiem pilsoņiem saskaņā ar vispārpieņemtām kristīgās ētikas vērtībām.
 • Veicinot izcilību mūsu skolās, dodot iespēju strādāt aizrautīgiem, zinošiem un labi sagatavotiem skolotājiem.
 • Ieguldot mūsu darbinieku profesionālajā attīstībā, apmācībās, karjeras plānošanā un sava talanta vadīšanā.
 • Nodrošinot efektīvu organizācijas un skolu pārvaldību un menedžmentu.
 • Izmantojot visus mūsu rīcībā esošos resursus un informāciju efektīva un veiksmīga biznesa attīstībai.
 • Atbalstot un aktīvi sniedzot ieguldījumu vietējai un plašāka mēroga sabiedrībai.
 • Novērtējot sasniegumus, ieguldīto darbu un izcilību.

Vērtības un uzskati

Mūsu organizācijas darbības pamatā ir Vērtības un Pārliecības, kas rada mūsu darbiniekus atbalstošu vidi, un nosaka, kā mēs izturamies viens pret otru darbā un ārpus tā.

Godīgums, Lojalitāte un Drosme

 • Mēs novērtējam cītīgu darbu, sākot no mūsu organizācijas vadības līdz pat skolas ikdienai.
 • Mēs ticam profesionālai līderībai.
 • Mēs augstu vērtējam atdevi un ieguldījumu.
 • Mūsu izglītības principi ir balstīti uz tradicionālajām kristīgajām vērtībām, audzinot pašpārliecību, iecietību un atbildības sajūtu.
 • Visiem mūsu skolēniem ir tiesības uz augstas kvalitātes izglītību pozitīvā, motivējošā un individualitāti atbalstošā vidē.
 • Mēs novērtējam izcilu skolotāju un skolēnu darbu.
 • Mēs ieraugām un slavējam akadēmisku izcilību un sasniegumus.
 • Augstas kvalitātes izglītība ir balstīta uz savstarpējās sadarbības principiem skolotāju darbā.
 • Inovatīvas pieejas apmācību procesā ir jāievieš, balstoties uz pētījumiem un efektīviem praktiskiem piemēriem.
 • Mācību procesa uzlabošanai jāpielieto modernās tehnoloģijas.
 • Mēs sniedzam ieguldījumu katra skolēna izglītībā un tieši tā ietekmēs viņu turpmāko dzīvi.