No skaitīšanas līdz rēķināšanai

Mēs esam pārliecināti, ka ikviens spēj izprast pat sarežģītākos matemātikas jēdzienus, ja skolēns mācās ar aizrautību un iesaisti. Mēs zinām, cik vecākiem ir būtiski, lai bērns sekmīgi apgūtu šo priekšmetu, un sniedzam bērniem instrumentus, kas ļauj izprast matemātiku, un iedrošina un iedvesmo viņus izzināt vēl vairāk.

 

Pirmsskolā nodarbības ir veidotas tā, lai bērni iepazītos ar matemātikas jēdzieniem un cipariem un sāktu tos izmantot. Šāda pieeja ir apvienota ar pamatlietu mācīšanos, piemēram, stundu saraksta apgūšanu.

Sākumskolā bērni sāk izmantot algebras un ģeometrijas vielu, lai risinātu ikdienišķas situācijas un  problēmas. Matemātika tiek pielietota dažādu mācību priekšmetu kontekstā – piemēram, mācoties par vēsturiskām pārmaiņām iedzīvotāju skaita ziņā.

Mēs iedvesmojam bērnus ieraudzīt pasauli ap viņiem caur matemātisku prizmu.

Bērni, kuri vēlas uzsākt studijas inženierzinātnē, medicīnā, ekonomikā vai fizikā, kārto A līmeņa eksāmenu matemātikā, savukārt, bērni, kuriem matemātika kļuvusi par īpašu aizraušanos var turpināt mācības arī augstākā līmenī.