Iedvesma un iztēle

Britu izglītības neatņemama sastāvdaļa ir radošas mākslas nodarbības, kas attīsta skolēnu personības un individuālos talantus. Piemēram, izaicinājums mūzikas instrumentu apguvē, drosme un pārliecība teātra un dejas nodarbībās, intelektuālo prasmju nostiprināšana, rakstot dzeju vai darbojoties ar krāsām glezniecībā. Visām šīm nodarbībām ir nozīmīga loma jūsu bērna izglītībā.

 

Mēs mudinām bērnus jau no mazotnes būt radošiem, lai cik lielu nekārtību vai troksni tas radītu. Viņi apgūst krāsas un formas, jaucot krāsas un griežot papīrus. Mēs iedrošinām viņus dziedāt, dejot, spēlēt lomu spēles savās rotaļās. Kreativitāte ir aizraujoša un palīdz socializēties ar apkārtējiem. Kad bērni kļūst vecāki, mācības tiek strukturētas ar citu pieeju kreativitātei. Piemēram, teātra nodarbības angļu valodā veicina bērnu pārliecību par sevi un nostiprina publiskās runas un prezentācijas prasmes. Lietišķās mākslas nodarbībās bērni var eksperimentēt un izmēģināt spēkus glezniecībā, fotogrāfijā vai grafiskajā dizainā. Šāda veida fokuss palīdz bērniem radīt spēcīgu bāzi, uz kuras viņi vēlāk varēs attīstīt savus radošos projektus.

Skolēni, kuri izvēlas IGCSE testus un A līmeņa eksāmenus mākslā, iegūst daudz priekšrocību no programmas stingrajām prasībām, kas orientētas gan uz mākslas radošo, gan tehnisko aspektu.  Piemēram, A līmeņa mācību programma mūzikā ietver instrumenta apgūšanu, mūzikas teoriju un kompozīciju. Skolēni, kuri ar prieku piedalās mākslas nodarbībās, bet nevēlas tās apgūt akadēmiskā līmenī, var iesaistīties ārpusklases aktivitātēs turpat skolā. Radošā domāšana tiek augstu vērtēta, izvēloties uzsākt karjeru ne tikai žurnālistikā, dizainā vai arhitektūrā, bet arī dabas zinātnēs un inženierzinātnē.