No skaitīšanas līdz rēķināšanai

Mēs esam pārliecināti, ka ikviens spēj izprast pat sarežģītākos matemātikas konceptus, ja skolēns mācās ar aizrautību un iesaisti. Mēs zinām, cik vecākiem ir būtiski, lai bērns sekmīgi apgūtu šo priekšmetu, un sniedzam bērniem instrumentus, kas ļauj izprast matemātiku, un iedrošina un iedvesmo viņus izzināt vēl vairāk.

 

Pirmsskolā nodarbības ir veidotas tā, lai bērni iepazītos ar matemātikas konceptiem un cipariem, un sāktu tos izmantot. Šāda pieeja ir apvienota ar pamatlietu mācīšanos, piemēram, stundu saraksta apgūšanu.

Sākumskolā bērni sāk izmantot algebras un ģeometrijas vielu, lai risinātu ikdienišķas situācijas un  problēmas. Matemātika tiek pielietota dažādu mācību priekšmetu kontekstā – piemēram, mācoties par vēsturiskām pārmaiņām iedzīvotāju skaita ziņā.

Mēs iedvesmojam bērnus ieraudzīt pasauli ap viņiem caur matemātisku prizmu.

Bērni turpina apgūt matemātiku kā daļu no mācību programmas līdz 16 gadu vecumam, kad katrs skolēns kārto vismaz vienu IGCSE testu matemātikā. Universitātēs šāda līmeņa matemātikas zināšanas ir galvenais faktors iestāšanās procesā. Bērni, kuri vēlas uzsākt studijas inženierzinātnē, medicīnā, ekonomikā vai fizikā kārto A līmeņa eksāmenu matemātikā; bērni, kuriem matemātika kļuvusi par īpašu aizraušanos var turpināt mācības arī tālākā līmenī.

“Problēmu risināšana ir nozīmīgs aspekts matemātikas mācību programmā. Tā palīdz bērniem pielietot zināšanas daudzās ikdienas situācijās. Mēs vēlamies atklāt viņiem mācīšanās prieku!”
Emma Lamberte, Matemātikas skolotāja, King’s sākumskolā