Mācīties domāt

Izglītības galvenais uzdevums ir veidot domājošus un aktīvus nākamos pilsoņus. Jau no agra vecuma mēs iedrošinām bērnus attīstīt pašiem savas idejas caur vēstures, angļu valodas, reliģiskās izglītības un filosofijas prizmu. Šie mācību priekšmeti palīdz bērniem analizēt un izvērtēt informāciju, un nostiprināt savu pasaules redzējumu.

Sākumskolā bērni mācās par pilsētu attīstību upju krastos, vēlāk par industriālo revolūciju, par to, kā bērni dzīvoja šajā laikmetā, tad par pārmaiņām Eiropā no agrāras sabiedrības kļūstot par industriālo. Vidusskolā jautājumu loks un debates ir daudz sarežģītākas, skolēni sāk humanitārajās zinātnēs pielietot savas zināšanas no citiem mācību priekšmetiem, piemēram, matemātikas, dabas zinībām. Katru gadu skolēni sekmīgi startē universtitātēs, tikai balstoties uz  apgūtajām zināšanām.

 

“Skolēni King’ s College ir iedrošināti domāt neatkarīgi un izaicināt jau pastāvošus priekšstatus par pasauli, dekonstruējot pagātni. Humanitārās zinības skolēniem iemāca līdzsvarot savu analītisko domāšanu”.
Vēstures un ģeogrāfijas skolotājs, Murcia

 

“Humanitārie priekšmeti tiek mācīti, lai pilnveidotu bērnu pētnieciskās prasmes un trenētu kritisko domāšanu. Skolas sakārtotā mācību vide ļauj mums bagātināt mācību programmai nepieciešamos resursus un nodrošināt praktiskas un attīstošas stundas”.

Vilsones kundze, Key Stage 2 koordinatore Panamā