Uzziniet vairāk par britu mācību programma Mūsu mērķis nav tikai nodrošināt bilingvālu izglītību jūsu bērnam. Britu izglītība palīdz bērniem attīstīt sevi radošām personībām ar plašu redzesloku. Jūsu bērns mācīsies ne tikai no mācību grāmatām, bet no paša praktiskas pieredzes jebkurā mācību priekšmetā. Bērni būs motivēti domāt radoši un radināti mērķtiecīgam un cītīgam darbam katru dienu.

Uzklikšķināt šeit, lai saņemtu pilnu vecuma kursu vadlīnijas

Mācīšanās rotaļājotiesVecumā no 2-5 gadiem / Pirmsskolas vecuma bērni 

Mazi bērni mācās ar atklājumu palīdzību. Katra rotaļa – bumbas mešana, spēlēšanās ar klucīšiem, zīmēšana vai dziedāšana – notiek angļu valodā, un ir veidota, lai palīdzētu bērniem apgūt savu apkārtējo vidi. Šāda pieeja attīsta bērnu sociālās prasmes un uzlabo viņu fizisko sagatavotību.

 

Atklājumu laiks

Vecumā no 5-7 gadiem / 1. – 2. gads (pēc britu izglītības sistēmas)

Daudz strukturētāka pieeja mācību stundām, kurās bērni mācās lasīt, rakstīt un skaitīt angļu valodā. Mēs joprojām mudinām bērnus atklāt pasauli un spēlēties, bet viņiem ir jāapraksta savi atklājumi vārdiski un apzīmējot ar skaitļiem.

Komunikācija un viedokļa formulēšana

Vecumā no 7-11 gadiem / 3. – 6. gads

Bērni jau kopš dzimšanas ir zinātkāri. Šajā vecuma grupā apmācībā mēs iedrošinām mācīties par lietām, kas viņus interesē un konsolidēt tās ar matemātikas un literārajām prasmēm. Mēs mācām bērniem pielietot šīs pamatprasmes arī citos mācību priekšmetos – piemēram, dabas zinībās, mākslā un vēsturē.

Debates un diskusijas

Vecumā no 11-16 gadiem / 7.-11. gads
Bērniem pieaugot, mēs mācām viņiem attīstīt kritisko domāšanu. Viņi apgūst prasmes iedziļināties, pārbaudīt un racionāli izvērtēt. Mācību stundas ir fokusētas uz formālo mācību priekšmetu pasniegšanu. Šī posma noslēgumā dažādos priekšmetos paredzēti deviņi vai desmit IGCSE eksāmeni.

Think and act

Domāšana un rīcība

Vecumā no 16-18 gadiem / 12.-13. gads

Pēdējie divi vidusskolas gadi iezīmē pieaugšanu. Skolēni izdara izvēles un cītīgi strādā, lai šo divu gadu laikā sagatavotos studijām universitātē un tad uzsāktu savas izvēlētās karjeras. Tiklīdz skolēni ir nokārtojuši IGCSE eksāmenus, viņi var izvēlēties trīs no četriem A līmeņa eksāmeniem, kuru rezultāti tiek ņemti vērā universitātēs visā pasaulē.

Universitāte un turpmākā nākotne

Vecumā no 18+ gadiem

Gandrīz visi King’s Group skolu absolventi turpina mācības universitātē, pārsvarā Lielbritānijā un Spānijā. Akadēmiskie panākumi nodrošina sekmīgu karjeras izaugsmi, bet mēs vēlētos, lai visi mūsu skolēni kļūtu arī par labiem vecākiem, partneriem un draugiem.