WebBritu izglītības metodes. Zemāk Jūs varat iepazīties ar interesantiem video, kuros parādīta mācību priekšmetu apguve King’s College skolās ar britu izglītības sistēmu. Mūsu mērķis nav tikai nodrošināt bilingvālu izglītību jūsu bērnam. Britu izglītība palīdz bērniem kļūt par radošām personībām ar plašu redzesloku. Jūsu bērns mācīsies ne tikai no mācību grāmatām, bet galvenokārt, no paša aktīvas un praktiskas līdzdarbošanās mācību stundās. Piemēram, mācoties par fotosintēzi bioloģijā, bērni ne tikai apgūst teoriju, bet paši stāda un audzē augus, novēro un pēta fotosintēzes procesu dabā utml. Bērni būs motivēti domāt radoši un radināti mērķtiecīgam un cītīgam darbam katru dienu.

 

 Dabas zinības King’s College skolās

Eksperimenti un novērojumi ir dabas zinību pamatu pamats, un mācīšanās ar eksperimentu palīdzību – fundamentāla. King’s College skolās bērniem tiek nodrošināts viss nepieciešamais, lai apgūtu zināšanas ar praktiskas pieredzes palīdzību. Sākot no vienkāršiem, radošiem eksperimentiem pamatskolā un beidzot ar pētījumiem īpaši aprīkotā laboratorijā, kur vidusskolēni pēta pievilkšanās un molekulāros spēku.

Matemātika King’s College skolās

Mēs esam pārliecināti, ka ikviens spēj izprast pat sarežģītākos matemātikas konceptus, ja skolēns mācās ar aizrautību un iesaisti. Mēs zinām, cik vecākiem ir būtiski, lai bērns sekmīgi apgūtu šo priekšmetu, un sniedzam bērniem instrumentus, kas ļauj izprast matemātiku, un iedrošina un iedvesmo viņus izzināt vēl vairāk.

Māksla King’s College skolās

Neatņemama daudzpusīgās britu izglītības sastāvdaļa ir mākslas nodarbības. King’s College skolās māksla integrēta daudzās ikdienas darbībās. Zīmēšana, gleznošana, modelēšana un dizains – šie radošie procesi spēlē nozīmīgu lomu bērnu izglītībā, un sniedz iespēju mācīties caur praktiskiem uzdevumiem un paša pieredzi.

 

Sports un komandas spēles King’s College skolās

Tradicionāli britu skolās sportam un komandas spēlēm ir nozīmīga loma fiziskās veselības attīstībā un morālo vērtību izpratnē. Ieguldītais grūtais darbs, lai sasniegtu kopīgu mērķi, dod iespēju izjust sasniegumu garšu. Esot par komandas spēlētāju, bērnam dota iespēju izprast taktikas veidošanu, mācīties savstarpējo sadarbību un spēlēt godīgi.  Mēs ceram, ka bērni King’s College skolās apgūs prasmi būt bruņnieciskiem uzvarētājiem un cieņpilniem zaudētājiem.