Community 4Kopības sajūta

Vecāki ir nozīmīga skolas dzīves daļa. Mēs aicināsim jūs uz ik semestra tikšanos ar skolotājiem, lai apspriestu jūsu bērna akadēmisko un sociālo progresu. Tāpat jūs būsiet aicināti uz dažādiem pasākumiem un notikumiem skolā – koncertiem, izrādēm, sporta dienām, kafijas rītiem un svētku atzīmēšanu. Šajos pasākumos vecāki satiek viens otru, iegūst jaunus draugus un var aprunāties ar skolotājiem par visu sev svarīgo. Brīdī, kad jūsu bērns uzsāk mācības , visa jūsu ģimene pievienojas  skolas kopienai.

Labdarība sākas mājās

Esam lepni par ieguldījumu, ko visas mūsu skolas sniedz līdzekļu piesaistīšanā dažādiem labdarības projektiem. Katru gadu tūkstošiem eiro, mārciņu un dolāru tiek ziedoti dažādiem mērķiem. Mēs esam vēl lepnāki par to ieguldījumu, ko pieaugot sniedz mūsu skolēni. Vai nu ar labdarības, brīvprātīgā darba vai individuāliem projektiem, bet  absolventi turpina domāt par citiem un paplašināt savu pasaules redzējumu.

 

“2004. gadā es biju piedalījos labdarības braucienā/ekspedīcijā uz Nekspas ciemu, tālu Meksikā. Tas bija viens no būtiskākajiem notikumiem manā skolas dzīvē un palīdzēja man iestāties Londonas Ekonomikas augstskolā. Taču daudz svarīgāk man liekas tas, ka šīs ekspedīcijas pieredze ietekmēja manu izpratni par pasauli un palīdzēja pieaugt kā personībai, kas pilnībā ir mainījis manu profesionālo karjeru.

Denijs Malave Kortezs – pabeidza mācības King’s College Soto de Viñuelas vidusskolā 2005. gadā un kļuva par labdarības organizācijas “Tearfund” projektu vadītāju Kongo Demokrātiskajā republikā

 

“Pēc pārnākšanas uz King’s College mani dēli ļoti labi iejutās jaunajā skolā. Skolotāji, ieskaitot klases audzinātāju, bija ļoti atvērti un vienmēr gatavi atbildēt uz maniem jautājumiem. Es biju patīkami pārsteigta par to, cik daudz skolotāji zināja par abiem maniem dēliem. Skola vecākus iesaista bērnu izglītībā un veido ciešas attiecības ar vecākiem, lai sekmētu bērna sasniegumus atbilstoši viņu potenciālam.”°

Mišela Hērta, divu skolēnu māte Murcia vidusskolā