Labdarība

 

Kā liela starptautiska institūcija mēs cenšamies pozitīvi ietekmēt katru sociālo vidi, ar kuru saskaramies. Mūsu lielākais ieguldījums ir iesaistīšanās tādās aktivitātēs kā līdzekļu vākšana, kurā mēs piesaistām līdzekļus, kas ļauj mums sniegt atbalstu dažādām labdarības organizācijām un citiem cēliem mērķiem. King’s grupā mēs neaprobežojamies tika ar mūsu likumā noteiktajiem pienākumiem un vēlamies iesaistīties pasākumos, lai veicinātu sociālo labumu, kas ir ārpus uzņēmuma interesēm un juridiskajām prasībām. Kā grupa mēs patiešām ticam, ka mums ir korporatīva sociālā atbildība (KSA) pret kopienām, kurās mēs strādājam. Mēs izpildām šo apņemšanos, sadarbojoties un līdzdarbojoties izglītības un sociālajās programmās. KSA atbilst arī King’s grupas vīzijai, misijai un vērtībām, kas ir mūsu lomas pamatā sabiedrībā. Mēs atbalstām vietējās un plašākas kopienas, kā arī koncentrējamies uz mācīšanos un attīstību ne tikai mūsu skolēniem, bet arī mūsu darbiniekiem.

 

King’s College Latvia skolā mums ir studentu vadības komanda, kas izstrādā un pieņem lēmumus par mūsu labdarības aktivitātēm. Kā skola mēs aktīvi atbalstām divas galvenās vietējās organizācijas.

 

Rīgas Anglikāņu Svētā Pestītāja baznīca un zupas virtuve

“Cerība bērniem” Rīgā

 

Abas šīs organizācijas skar simtiem Rīgas iedzīvotāju. To darbs uzlabo bērnu un pieaugušo dzīves iespējas un nodrošina, ka ģimenēm un indivīdiem tiek nodrošinātas viņu pamatvajadzības.