Valodu apguve King’s College skolās

Mēs dzīvojam pasaulē, kas balstās uz komunikāciju un sadarbību. Tā ir ārkārtīgi liela pievienotā vērtība – spēt brīvi sazināties angļu valodā. Pievienojot otro, trešo vai pat ceturto valodu piemēram, franču vai vācu, bērnam paveras pavisam jaunas iespējas.

Pirmsskolas vecuma bērnu apmācība King’s College skolās

Mēs plānojam nodarbības tā, lai bērni zināšanas par kādu tēmu, kas iegūtas vienā mācību priekšmetā, varētu pielāgot arī citos priekšmetos. Tas palīdz bērniem praktiskā veidā pielietot zināšanas un ļauj labāk risināt problēmas, domāt radoši un pārvērst zināšanas izpratnē.

Vairāk par skolu un citi video mūsu YouTube kanālā