Mūsu mērķis, izstrādājot uzņemšanas prasības, ir izprast konkrētā kandidāta zināšanu un prasmju līmeni, lai viņš vai viņa varētu pilnībā izmantot visas mūsu piedāvātās priekšrocības.

 

Early Years/ Pirmsskolas vecuma grupa

Pirmsskola (2-3 gadi)

Šajā vecuma grupā tiek uzņemti skolēni, kuru otrā dzimšanas diena ir pirms iestāšanās gada 31. decembra. Vecākiem kopā ar bērnu jāierodas skolā iepazīšanās vizītē.

Pamatposms (3-5 gadi)

Šajā vecuma grupā bērnam kopā ar vecākiem jāierodas uz tikšanos skolā, līdzi ņemot iepriekšējās mācību iestādes izsniegtu novērtējumu (ja tāds ir pieejams). 2-5 gadus veciem bērniem nav nepieciešamas iepriekšējas angļu valodas zināšanas.

 

Sākumskola

Glavenais posms 1 (5-7 gadi)

Skolēnus, kas vēlas iestāties 1. un 2. klasē, vērtē pirmsskolas audzinātāja. Lai iestātos 3. klasē, bērni kārto analītisko prasmju testu, kā arī testus matemātikā un rakstīšanā. Šīs vecuma grupas skolēniem nepieciešamas iepriekšējo mācību iestāžu liecības, tāpat bērniem ir jāprot lasīt un rakstīt angļu valodā.

Galvenais posms 2 (7- 11 gadi)

Jaunie skolēni, kas vēlas tikt uzņemti šajā vecuma grupā, kārto testus matemātikā, lasīšanā, rakstīšanā un analītisko prasmju testu. Vecākiem būs jāuzrāda iepriekšējo divu akadēmisko gadu liecības. Tāpat skolēniem jau ir jāprot rakstīt un lasīt angļu valodā.

 

Secondary Department/ Vidusskola

Galvenais posms 3 (11- 14 gadi)

Kandidāti kārto testus matemātikā, lasīšanā, rakstīšanā un analītisko prasmju testu. Vecākiem jāuzrāda iepriekšējo divu akadēmisko gadu liecības.

Galvenais posms 4 10.-11.gads (14- 16 gadi)

Skolēniem, kas kandidē uz uzņemšanu 11. klasē, vienu gadu pirms uzņemšanas ir jāmācās britu sistēmas (I)GCSE kursā (10.gads). Skolēniem, kuri iepriekš mācījušies britu izglītības sistēmā, nepieciešami vismaz 5 nokārtoti IGCSE testi ar atzīmi C vai augstāku. Skolēniem ir jākārto arī analītisko prasmju tests. Nav iespējams uzreiz iestāties 11. klasē, ja 10.klasē skolēns nav mācījies britu izglītības sistēmā. Šādā situācijā katru gadījumu izskata individuāli un kandidātam iesaka labākos risinājumus.

 

Department Sixth Form (16-18 gadi)  

A Līmenis

Lai iestātos Nacionālās mācību programmas 12. klasē, skolēniem jāpiedalās intervijā ar skolas personālu un jāuzrāda liecības par diviem iepriekšējiem akadēmiskajiem gadiem.

Skolēniem, kuri iepriekš mācījušies britu izglītības sistēmā, nepieciešami vismaz 5 nokārtoti IGCSE testi ar atzīmi C vai augstāku. Šiem testiem jāietver arī angļu valodas kā pirmās valodas un matemātikas testu atzīmes, kā arī atzīmes A-B priekšmetos, kuros skolēns vēlēsies kārtot A līmeņa eksāmenu.

Skolēniem, kuri mācījušies citās starptautiskās izglītības sistēmās un vēlas pievienoties 12. mācību gadam, jānokārto iestājeksāmens angļu valodā, matemātikā un priekšmetos, kurus viņi vēlas mācīties A līmenī. Skola uzņems arī skolēnus 13. mācību gadā, ja viņu akadēmiskais līmenis būs atbilstošs un izvēlētie mācību priekšmeti un eksāmenu rezultāti sakrītīs ar piedāvāto programmu.

 

 

 

Nepieciešamo dokumentu saraksts of Important Documents

 Bērna dzimšanas apliecības kopija, ID karte vai pase
 Abu vecāku ID karšu vai pasu kopijas
 Bankas konta, no kura tiks segta bērna mācību maksa, turētāja personu apliecinošs dokuments, ja tas nav viens no vecākiem.
Oficiāla medicīniskā izziņa, ka bērnam nav infekcijas slimību
 Viena pases izmēra fotogrāfija
   Liecības no iepriekšējām skolām, ja tādas ir