DATU AIZSARDZĪBAS UN SĪKDATŅU NOTEIKUMI, Britu skola Latvijā “King’s College” 

Sabiedrības nosaukums: SIA „King’s College Latvia
Komerciālais nosaukums: Britu skola Latvijā “King’s College
Adrese: Rūpnieku street 8, Piņķi, Babītes Municipality, Babītes Region, Latvia
Reģistrācijas Nr: 40103917732
Tālrunis: +34 34 913 598 800
Fax: +34 918 036 557
e-pasts: latvia@kingscollegeschools.org
reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu SIA „King’s College Latvia” informē visus tīmekļa vietnes lietotājus, kas sniedz vai gatavojas sniegt personas datus („Lietotājs”), ka personas dati tiks iekļauti SIA „King’s College Latvia” piederošā automatizētā datnē un personas datu apstrāde tiks veikta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Tīmekļa lappuses zem domēna nosaukuma www.kingscollege.lv šo noteikumu ietvaros uzskatāmas par tīmekļa vietni („Tīmekļa vietne”).

Personas dati ir visa un jebkura informācija, kas identificē Lietotāju un kas Tīmekļa vietnē tiek iesniegta un apkopota saistībā ar Lietotāju, un/vai kas Tīmekļa vietnes ietvaros identificē, tiek iesniegta un apkopota saistībā ar jebkuru citu fizisku personu, par kuru Lietotājs ir sniedzis šādu informāciju („Personas dati”).

SIA „King’s College Latvia” apzināti nevāc un nelūdz Personas datus no personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, un apzināti neļauj šādām personām izmantot Tīmekļa vietni ar nolūku sniegt Personas datus. Lietotāji, kas ir jaunāki par 18 gadiem, nedrīkst reģistrēties Tīmekļa vietnē vai sniegt SIA „King’s College Latvia” jebkādus Personas datus.

Izmantojot Tīmekļa vietni un sniedzot Personas datus, Lietotājs piekrīt, ka SIA „King’s College Latvia” vai ar to saistītās personas vai uzņēmēji apstrādā Personas datus atbilstoši šiem Datu aizsardzības un sīkdatņu noteikumiem šādos nolūkos:

  1. Identificēt Lietotājus, lai atbildētu uz saņemtajiem pieprasījumiem un jautājumiem, kas iesniegti Tīmekļa vietnē, tostarp uz tiem, kas ir saistīti ar pieteikumiem mācībām, britu skolā Latvijā “King’s College”.
  2. Apstrādāt pasūtījumus, pieprasījumus vai jebkāda cita veida lūgumus, kurus noformē Lietotājs jebkāda veida komunikācijas procesā. To Lietotājs var izdarīt Tīmekļa vietnē.
  3. Veikt statistikas pārskatus.
  4. Nosūtīt komerciālus paziņojumus, ja Lietotājs to iepriekš atļāvis, noklikšķinot uz īpaša lodziņa. Komerciālie paziņojumi ietver: informatīvos izdevumus un paziņojumus no tīmekļa lapas, komerciālās reklāmas nosūtīšanu, izmantojot e-pastu, faksu, SMS, MMS vai jebkurus pašreizējos vai nākotnes elektroniskos vai citus sakaru līdzekļus, kas ļauj sūtīt komerciālos paziņojumus.

Šie komerciālie paziņojumi attiecas uz produktiem un pakalpojumiem, kurus piedāvā SIA „King’s College Latvia” un citi „King’s” grupas sastāvā ietilpstošās sabiedrības, kā arī sadarbības partneri. Tāpēc trešās personas nevarēs piekļūt Personas datiem. Visos gadījumos, kad SIA „King’s College Latvia” sūta komerciālos paziņojumus, tajos minētās preces un pakalpojumi ir saistīti ar SIA „King’s College Latvia” darbības nozari.

  1. Autentificēt Lietotāju, lai kontrolētu Lietotāja piekļuvi atsevišķām Tīmekļa vietnes daļām un/vai informācijai.

Personas dati tiek nodoti un izpausti:

King’s Education SL., CIF / NIF: B/86161262 (ar komercnosaukumu: King’s Group),

adrese: Avda. Pío XII, 92,

tālrunis: +34 918 034 800

fakss:               +34 918 036 557

e-pasts:            info@kingsgroup.org

King’s Education SL.” apstrādā Personas datus SIA „King’s College Latvia” vārdā un atbilstoši SIA „King’s College Latvia” norādījumiem šeit minētajos nolūkos.

Visi Personas dati, kas tiek īpaši lūgti Tīmekļa vietnes ietvaros, ir jāsniedz obligāti. Šie personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu Lietotājam optimālu pakalpojumu. Ja lūgtie Personas dati netiek sniegti, SIA „King’s College Latvia” nevar garantēt, ka Lietotāja pieprasītā informācija un pakalpojumi tiks pielāgoti individuālām vajadzībām.

SIA „King’s College Latvia” garantē, ka Lietotājam jebkurā gadījumā ir tiesības uz piekļuvi, labojumiem, atcelšanu, informāciju un iebildumiem atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. Tādējādi saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu Lietotājs var īstenot savas tiesības, nosūtot lūgumu ar pietiekamu informāciju, kas būtu nepieciešama Lietotāja identificēšanai, šādā veidā:

E-Mail:                          latvia@kingscollegeschools.org

Pasta adrese:               Rūpnieku iela 8, Piņķi, Babītes pag., Babītes nov., Latvija

Līdzīgi Lietotājs var atteikties no komerciālo paziņojumu saņemšanas, ieklikšķinot sadaļā „atteikt abonēšanu”, kas atrodama visos SIA „King’s College Latvia” vārdā nosūtītajos e-pastos.

SIA „King’s College Latvia” ir ieviesusi visus nepieciešamos tehniskos risinājumus, lai garantētu iesaistīto Personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no datu nozaudēšanas, izmainīšanas un/vai neatļautas trešo pušu piekļuves.

SĪKDATŅU NOTEIKUMI

Kas ir sīkdatne?

Tīmekļa vietne var lietot sīkdatnes, kad Lietotājs pārlūko Tīmekļa vietni. Sīkdatnes ir datnes, kas tiek nosūtītas uz pārlūku, izmantojot tīmekļa serveri, ar nolūku dokumentēt Lietotāju darbības pārlūkošanas laikā. Tīmekļa vietnes lietotās sīkdatnes ir saistītas tikai un vienīgi ar anonīmu Lietotāju un viņa datoru, un nav saistītas ar Lietotāja personas datiem.

Sīkdatņu mērķis

Ar sīkdatņu palīdzību Tīmekļa vietnes serveris var atpazīt izmantoto pārlūku, lai atvieglotu navigāciju, ļaujot, piemēram, iepriekš reģistrētiem Lietotājiem piekļūt ekskluzīvi viņiem paredzētajiem laukiem, pakalpojumiem, akcijām vai konkursiem bez nepieciešamības katru reizi reģistrēties. Sīkdatnes izmanto arī, lai aprēķinātu auditoriju un plūsmas parametrus, uzraudzītu progresu un ierakstu skaitu.

Lietotājam ir iespēja konfigurēt savu pārlūku, lai viņš vai viņa redzētu, kad sīkdatnes tiek izmantotas, un novērst to instalāciju savā datorā. Papildu informācijai lūdzam aplūkot pārlūka pamācības un lietotāja rokasgrāmatas.

Lai lietotu Tīmekļa vietni, Lietotājam nav obligāti jāļauj instalēt sīkdatnes, kuras sūta Tīmekļa vietne vai trešās puses, kuras rīkojas tās vārdā. Taču šādā gadījumā Lietotājam būs nepieciešams pieteikties, lai izmantotu katru pakalpojumu, kuram ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

Sīkdatņu veidi

Tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes ir vērstas uz to, lai padarītu datu pārraidi efektīvāku. Sīkdatnes nekādā gadījumā netiek izmantotas, lai vāktu Personas datus.

Tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

– Analītiskās sīkdatnes („Google Analytics”): Tās ļauj pārraudzīt un analizēt Lietotāja uzvedību, lai veiktu uzlabojumus, balstoties uz to, kā viņš vai viņa izmanto Tīmekļa vietni un pakalpojumus. Kā norāda „Google”, „Google Analytics” ir „Google” nodrošināts bezmaksas tīmekļa analīzes rīks, kas galvenokārt ļauj Tīmekļa vietnes īpašniekiem noskaidrot, kā Lietotāji mijiedarbojas ar Tīmekļa vietni. Tas arīdzan iespējo aplūkotās Tīmekļa vietnes domēna sīkdatnes un izmanto sīkdatņu kopu ar nosaukumiem ” __utma ” un ” __utmz ”, lai apkopotu anonīmu informāciju un ziņotu par Tīmekļa vietnes lietošanas tendencēm, neidentificējot atsevišķus lietotājus.

Papildu informācija par „Google Analytics” ir pieejama:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage-Technical cookies: Tās ļauj Lietotājam pārlūkot Tīmekļa vietni un izmantot tās dažādās iespējas vai pakalpojumus.

– Spraudņa sīkdatnes: šīs sīkdatnes tiek izmantotas, lai koplietotu sociālo saturu. Sociālie tīkli uzglabā un piekļūst šāda veida sīkdatnēm Lietotāja galiekārtā, ļaujot sociālajam tīklam identificēt savus biedrus, tiem nonākot saskarē ar spraudņiem.

– Multimediju atskaņotāju sīkdatnes: tās uzglabā tehniskos datus, kas nepieciešami video vai audio satura atskaņošanai, saglabājot pienācīgu savienojuma ātrumu, attēlu kvalitāti un buferizācijas rādītājus.

Atteikšanās no sīkdatnēm

Lietotāji var atspējot sīkdatnes savā terminālī, konfigurējot savu pārlūku, taču tas ierobežos pārlūkošanas iespējas un var pat padarīt pārlūkošanas procesu nepilnīgu. Papildu informācijai par sīkdatņu atspējošanu lūgums apmeklēt:

https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

https://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

https://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

IP adreses

Tīmekļa vietnes serveri var automātiski noteikt Lietotāja izmantoto IP adresi un domēna nosaukumu. IP adrese ir numurs, kas tiek automātiski piešķirts datoram, kad tas izveido savienojumu ar internetu. Visa šī informācija par servera darbību tiek savākta datnē, kas ļauj veikt tālāku datu apstrādi; ar mērķi apkopot tikai statistikas mērījumus, kas uzrāda izdrukāto lapu skaitu, tīmekļa pakalpojumu apmeklējumu skaitu, apmeklējuma iemeslus, piekļuves punktu, utt..

Drošība

Tīmekļa vietne izmanto informācijas drošības tehnoloģijas, kas apstiprinātas izmantošanai visā nozarē, piemēram, ugunsmūri, piekļuves kontroles metodes un kriptogrāfijas mehānismus. Tie lietoti ar nolūku novērst neatļautu piekļuvi Personas datiem un/vai neatļautu Tīmekļa vietnes lietošanu. Lai īstenotu šos mērķus, Lietotājs piekrīt, ka SIA „King’s College Latvia” apkopo Personas datus un citu informāciju Tīmekļa vietnes ietvaros ar nolūku autentificēt Lietotāju, lai kontrolētu piekļuvi atsevišķām Tīmekļa vietnes daļām un/vai informācijai.

Datu aizsardzības un sīkdatņu noteikumu atjauninājumi

Noteikumus var labot un atjaunināt saistībā ar izmaiņām likumos vai SIA „King’s College Latvia” darbībā, kā arī ar nolūku atbilst jaunām tendencēm. Ja Noteikumos tiks veiktas izmaiņas, tās tiks atspoguļotas Noteikumu atjauninātā versijā un mēs Jūs informēsim par šādām izmaiņām, atjauninot Noteikumu spēkā stāšanās datumu. Tādēļ Lietotājam ir regulāri jāapmeklē Tīmekļa vietnes lapa, jo izmaiņas var ietekmēt Lietotāju kā Tīmekļa vietnes apmeklētāju vai lietotāju.

Spēkā no: Maijā 2016