Jautā – pārbaudi – novēro un pierādi

Eksperimenti un novērojumi ir dabas zinātņu esence. Neatkarīgi no tā, vai skolēns apgūst bioloģiju, ķīmiju vai fiziku, mācīšanās ar eksperimentu palīdzību ir ļoti būtiska.  Mēs nodrošinām bērniem visu nepieciešamo, lai apgūtu zināšanas ar praktisku pieredzi. Sākot no vienkāršiem, radošiem eksperimentiem pamatskolā un beidzot ar pētījumiem īpaši aprīkotā laboratorijā, kur vidusskolēni pēta pievilkšanās un molekulāros spēku.

 

Sākumskolā bērni sāk apgūt dabas zinības, vienkārši vērojot un zīmējot un raksturojot visu, ko viņi ierauga. Turpinot mācības pamatskolā, vecākie bērni var izmantot visu pieejamo aprīkojumu speciāli aprīkotās laboratorijās, lai pētītu pasauli sev apkārt daudz zinātniskākā veidā.  Sākot ar atoma struktūras pētīšanu un ķīmijas periodiskās tabulas apguvi un beidzot ar fizikas eksperimentu, kurā iespējams salīdzināt divu šķidrumu viskozitāti.  Labākos atklājumus veic cilvēki, kurus iedvesmojuši lieliski skolotāji, kas palīdzējuši viņiem atrast savu aicinājumu dabas zinātnēs, inovācijā un atklājumos. Attīstot bērnu zinātkāri, mēs iedvesmojam viņus iemīlēt dabas zinības, kā rezultātā ir iespējā iegūt izcilu augstāko izglītību inženierzinātnēs vai dabas zinībās.