Uzziniet vairāk par britu mācību programmu. Britu izglītība palīdz bērniem attīstīt sevi par radošām personībām ar plašu redzesloku. Jūsu bērns mācīsies ne tikai no mācību grāmatām, bet no paša praktiskās pieredzes jebkurā mācību priekšmetā. Bērni būs motivēti domāt radoši un radināti pie mērķtiecīga un cītīga darba katru dienu.

 

Pirmsskolas vecuma bērni 

Mācīšanās rotaļājoties Vecumā no 2 līdz 5 gadiem / Pirmsskolas vecuma bērni 

Mazi bērni mācās ar atklājumu palīdzību. Katra rotaļa (bumbas mešana, spēlēšanās ar klucīšiem, zīmēšana vai dziedāšana) notiek angļu valodā un ir veidota tā, lai palīdzētu bērniem apgūt savu apkārtējo vidi. Šāda pieeja attīsta bērnu sociālās prasmes un uzlabo viņu fizisko sagatavotību.

Atklājumu laiks

Vecumā no 5 līdz 7 gadiem / 1. – 2. gads (pēc britu izglītības sistēmas)

Daudz strukturētāka pieeja mācību stundām, kurās bērni mācās lasīt, rakstīt un skaitīt angļu valodā. Mēs joprojām mudinām bērnus atklāt pasauli un spēlēties, bet viņiem ir jāraksturo savi atklājumi vārdiem un apzīmējot ar skaitļiem.

 

Komunikācija un viedokļa formulēšana

Vecumā no 7-11 gadiem / 3. – 6. gads

Bērni jau kopš dzimšanas ir zinātkāri. Šajā vecuma grupā mācību procesā mēs iedrošinām bērnus mācīties par lietām, kas viņus interesē un apvienot tās ar matemātikas un literārajām prasmēm. Mēs mācām bērniem pielietot šīs pamatprasmes arī citos mācību priekšmetos, piemēram, dabas zinībās, mākslā un vēsturē.

Debates un diskusijas

Vecumā no 11 līdz 16 gadiem / 7.-11. gads

Bērniem pieaugot, mēs mācām viņiem attīstīt kritisko domāšanu. Viņi apgūst prasmes iedziļināties, pārbaudīt un racionāli izvērtēt. Mācību stundas koncentrētas uz formālo mācību priekšmetu pasniegšanu. Šī posma noslēgumā dažādos priekšmetos paredzēti deviņi vai desmit IGCSE eksāmeni.

Domāšana un rīcība

Vecumā no 16 līdz 18 gadiem / 12.-13. gads

Pēdējie divi vidusskolas gadi iezīmē pieaugšanu. Skolēni izdara izvēles un cītīgi strādā, lai šo divu gadu laikā sagatavotos studijām universitātē un uzsāktu savu izvēlēto karjeru. Tiklīdz skolēni ir nokārtojuši IGCSE eksāmenus, viņi var izvēlēties trīs no četriem A līmeņa eksāmeniem, kuru rezultāti tiek ņemti vērā universitātēs visā pasaulē.

   

Universitāte un turpmākā nākotne

Vecumā no 18 gadiem

Gandrīz visi King’s Group skolu absolventi turpina mācības universitātē, pārsvarā Lielbritānijā un Spānijā. Akadēmiskie panākumi nodrošina sekmīgu karjeras izaugsmi, bet mēs vēlētos, lai visi mūsu skolēni kļūtu arī par labiem vecākiem, partneriem un draugiem.