Britu pieeja

by King’s College ®

Zemāk Jūs varat iepazīties ar interesantiem video, kuros parādīta mācību priekšmetu apguve King’s College skolās, kur darbojas britu izglītības sistēmu. Mūsu mērķis nav tikai nodrošināt bilingvālu izglītību jūsu bērnam. Britu izglītība palīdz bērniem kļūt par radošām personībām ar plašu redzesloku. Jūsu bērns mācīsies ne tikai no mācību grāmatām, bet galvenokārt, no paša aktīvas un praktiskas līdzdarbošanās mācību stundās. Piemēram, mācoties par fotosintēzi bioloģijā, bērni ne tikai apgūst teoriju, bet paši stāda un audzē augus, novēro un pēta fotosintēzes procesu dabā utml. Bērni būs motivēti domāt radoši un radināti pie mērķtiecīga un cītīga darba katru dienu.