• Cik skolēnu ir katrā klasē?

Pie mums vienā klasē ir ne vairāk kā 20 skolēnu.

 

  • Pēc kādas mācību programmas skolā notiek mācības?

King’s College Britu vidusskola Latvijā piedāvā skolēniem mācīties pēc kvalitatīvas britu izglītības programmas, kas atbilst Nacionālajai Anglijas un Velsas mācību programmai. Mūsu mācību programma ir balstīta uz praktiskas pieredzes apgūšanu un mudina skolēnus mācīties no nepastarpinātas pieredzes.

Mūsu mācību programmā iekļauta arī kontekstuāla izpratne, kas nozīmē, ka, kad vien iespējams, mēs saistām mācības ar cilvēkiem un vietām Latvijā un pasaulē. Piemēram, studējot pilis 2.gadā, apmeklējam Turaidas pili un mākslas nedēļas laikā bērni apmeklē nacionālo galeriju, kur aplūko Latvijas mākslinieku darbus.

 

  • Kāda ir King’s College vīzija?

Mūsu vīzija ir būt vadošajiem britu izglītības nesējiem starptautiskā mērogā, un ar vairāk kā 45 gadu pieredzi izglītības jomā pamatoti tiekam uzskatīti par atzītiem ekspertiem kvalitatīvas britu izglītības nodrošināšanā starptautiskā mērogā.

 

  • Kādus mērķus skola vēlas sasniegt?

Tāpat kā citas King’s Group skolas, King’s College Britu vidusskola Latvijā vēlas sasniegt akadēmisku izcilību gan mācībās, gan ārpus tām. Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni kļūtu par nobriedušām personībām, kas labi sagatavoti dzīvei mūsdienu modernajā un vienmēr mainīgajā sabiedrībā. King’s College Latvia mēs pret izglītību izturamies ar aizrautību un mūsu virzītājspēks ir vēlme radīt bērniem vislabāko mācību vidi. Mums patiesi rūp Jūsu bērns – mēs rūpējamies par viņa personību, attīstību un sniedzam viņam gan emocionālu, gan fizisku, gan intelektuālu atbalstu. Mūsu skolas ir starptautiskā vidē zināmas kā skolas, kas palīdz skolēniem iestāties labākajās universitātēs Lielbritānijā, Eiropā un Amerikā. King’s College Britu vidusskolas Latvijā vīzija ir turpināt skolēnu panākumus, kad absolventi pēc 13 gadus ilgas mācību pieredzes iestājas pasaules labākajās universitātēs, ieskaitot Russell Group, Oxbridge vai Ivy League universitātes.

 

  • Kādu izglītības programmu skola piedāvā?

Tāpat kā visas King’s College skolas, arī Britu vidusskola Latvijā izglīto bērnus saskaņā ar Nacionālo Anglijas un Velsas mācību programmu.

Mūsu mācību programma ir ļoti „britiska” šī vārda plašākajā nozīmē. Tā nav tikai angļu valodas apgūšana. Visas mācības tiek pasniegtas caur britu vērtību un pārliecību prizmu. Skolēni tiek mudināti sasniegt akadēmisko izcilību gan klasē, gan ārpus tās, piedalīties dažādās ārpusklases aktivitātēs, kā arī izprast, novērtēt un ievērot citas britu vērtības, tādas kā  “Godīgums, uzticība un drosme”, kas ir skolas ģerbonī attēlotie vārdi.

Mēs vēlamies, lai mūsu skolēni ziedotu labdarībai, palīdzētu vietējai kopienai un, kļūstot pieauguši, pēc savas būtības pieņemtu britu būtību un britu vērtības. Mūsu mērķis ar mācību programmu apguvi un ar to saistītajām aktivitātēm ir palīdzēt attīstīties ētiski domājošiem jauniešiem.

 

  • No kāda līdz kādam vecuma Britu vidusskola Latvijā uzņems bērnus? Cik skolēniem kopumā skola paredzēta?

Britu vidusskola Latvijā izglītos skolēnus no pirmsskolas vecumā, sākot no Pirmsskolas grupas bērniem no 3 gadu vecuma līdz 13. mācību gadam, kas atbilst 18 gadu vecumam. Pilnā komplektācijā kvalitatīva britu izglītība tiks nodrošināta aptuveni 580 skolēniem.

 

Uzsākot darbu, sākotnēji uzņemšana skolā būs tikai pirmsskolas vecuma grupām (no 3 līdz 10 gadu vecumam, kas atbilst periodam līdz 6. mācību gadam pēc Britu izglītības sistēmas). Klases tiks atvērtas pakāpeniski, uzņemtajiem pirmsskolas vecuma bērniem kļūstot vecākiem.

Skola aug organiski, kas nozīmē, ka katru gadu mūsu studenti pāriet uz nākamā gada grupu un mēs pievienojam klases un skolotājus, kā arī aprīkojumu. Turpmāk redzams mūsu pašreizējais attīstības grafiks.

 

2018/2019- No pirmsskolas līdz 6.gadam (vecums no 2.5 līdz 11 gadiem)

2019/2020- No pirmsskolas līdz 7.gadam (vecums no 2.5 līdz 12 gadiem)

2020/ 2021-No pirmsskolas līdz 8.gadam (vecums no 2.5 līdz 13 gadiem)

Iespējams, ka, izaugot līdz vidusskolas gadiem, mēs katru gadu varēsim atvērt vairāk nekā vienu jaunu grupu.

 

Kādus mācību priekšmetus skolēni apgūs? Kādas būs ārpusklases nodarbības skolā?

Skolēniem būs iespēja apgūt dažādus priekšmetus britu mācību programmas ietvaros. Galvenie priekšmeti būs angļu valoda, matemātika un dabas zinības, ko papildinās plaša sporta stundu programma, mākslas nodarbības, datorzinības, humanitārās un sociālās zinības. Skolā pieejama ārpusskolas kluba programma, kas ietver tādas sporta un radošās aktivitātes kā futbols, teniss, džudo, dejas māksla un drāma.

 

Kādas īpašas priekšrocības ir King’s College Britu vidusskolas Latvijā skolēniem? Vai šajā skolā būs kas tāds, ko citas skolas Latvijā nevar nodrošināt?

King’s College Britu vidusskola Latvijā ļoti atšķiras no pārējām skolām Latvijā un tās tuvumā. Mēs esam pirmā skola valstī, kas piedāvā britu mācību programmu, kas nozīmē, ka skolēni mācīsies ar mērķi kārtot IGCSE (11.klases noslēgumā, 15/16 gadu vecumā) un A līmeņa eksāmenus (13.klases noslēgumā, 17/18 gadu vecumā). Katru eksāmenu atsevišķi vērtēs neatkarīga eksāmenu komisija.

Britu izglītības mācību programma jau ir plaši pazīstama ar to, ka tā atbilst augstākajiem standartiem izglītībā, tāpēc esam pagodināti, ka esam Latvijā atzīti un mūsu programma Latvijā ir apstiprināta.

Ņemot vērā to, ka skola ir akreditēta, skolēni un vecāki var būt droši par skolas kvalitāti. Mēs esam vienīgā skola Latvijā, kuru, izmantojot Britu skolu aizjūras (BSO) inspekciju, ir pārbaudījusi un akreditējusi, Lielbritānijas valdība. Mēs esam caurskatāmi un mūsu pārbaudes ziņojums pieejams mūsu mājas lapā. King’s College Latvia ir viena no jaunākajām skolām, kas jebkad izturējusi BSO akreditācijas standartu, un mēs izmantojam akreditācijas atgriezenisko saiti kā pamatu turpmākai attīstībai, lai sasniegtu izcilību katrā jomā.

 

  • Vai jūsu skolotāji ir briti?

Skolēni mūsu skolā mācīsies pie skolotājiem, kam angļu valoda ir dzimtā valoda un kas speciāli sagatavoti darbam ar britu mācību programmu.

 

  • Kā mācību programma palīdz skolēniem sasniegt savas akadēmiskās virsotnes?

Mūsu mācību programma koncentrēta uz metodoloģiju, kuras pamatā ir zināšanu pielietojamība dažādos mācību priekšmetos vienlaicīgi. Tas nozīmē, ka stundas mēs plānojam tā, lai vienā mācību priekšmetā apgūto skolēns varētu integrēt arī citā mācību priekšmetā. Šāda pieeja mudina skolēnu saskatīt saistības ļoti praktiskā veidā, kas savukārt palīdz problēmu risināšanā, veicina kreatīvo domāšanu un rosina pielietot zināšanas praktiskā pieredzē un izpratnē. Kreatīva un inovatīva domāšana ir galvenais aspekts britu mācību programmās. Skolēni mācās nevis atkārtot grāmatās apgūto, bet gan pielietot uzzināto ikdienas dzīvē un mērķtiecīgi strādāt ne tikai klases telpās, bet arī ārpus tām. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo pieeju mācību procesam un gūt priekšstatu par to, kā tiek pasniegti mācību priekšmeti, aicinām apmeklēt sadaļu “Britu izglītības metodes”, kur pieejami arī dažādi videomateriāli.

 

  • Kā es varu pieteikt savu bērnu skolai?

Pirmais solis uzņemšanas procesā ir elektroniskās pieteikuma anketas aizpildīšana tiešsaistē. Uzņemšanas procedūras var nedaudz atšķirties, atkarībā no kandidāta vecuma grupas (lūdzu, skatīt Uzņemšanas prasības). Pirmsskolas vecuma bērniem nepieciešama izziņa no iepriekšējā bērnudārza, savukārt pamatskolas un vidusskolas skolēniem jākārto iestājeksāmens matemātikā un angļu valodā. Tiek ņemtas vērā arī pēdējo divu gadu liecības no iepriekšējās skolas.