Skola nav tikai zinību vieta, tā audzina skolēnu raksturu un reizē arī māca saglabāt līdzsvaru starp darbu un atpūtu. Tradicionāli britu skolās sportam un komandas spēlēm ir nozīmīga loma. Ieguldītais grūtais darbs, lai sasniegtu kopīgu mērķi, dod iespēju izjust sasniegumu garšu. Esot par komandas spēlētāju, bērnam dota iespēja izprast taktikas veidošanu, mācīties savstarpējo sadarbību un spēlēt godīgi.  Mēs ceram, ka bērni King’s College skolās apgūs prasmi būt bruņinieciskiem uzvarētājiem un cieņpilniem zaudētājiem.

 

Sporta aktivitātes un komandas

Piedalīšanās sacensībās ir aizraujoša, bet patiesā pievienotā vērtība sporta aktivitātēm ir iespēja pārliecināties par komandas darba nozīmi un kopējo ieguldījumu vienota mērķa sasniegšanā. Jūsu bērna fiziskā veselība ir tikpat nozīmīga kā intelektuālā izaugsme. Mēs nodrošinām mācību programmā iekļautas sporta aktivitātes vai iespēju pievienoties kādai no sporta spēļu komandām pēc stundām.

 

„King’s College Latvia skolā mēs  piedāvājam dažādus pēcskolas klubus, lai bagātinātu bērnu dzīves pieredzi gan fiziski, gan radoši, gan intelektuāli. Pēcskolas klubos mūsu bērni mācās no ekspertiem mākslas, sporta un valodniecības jomā, un katru gadu mēs esam strādājam, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu.”

Adele Stanford Direktore